Onderzoek

Kleine historische uiteenzetting:

1600 kort 1600 kort2 1648 kort2 1672 kort

Bij genealogisch onderzoek is het goed om te beseffen wat er gebeurde in de tijdsperiode waar het onderzoek betrekking op heeft. Dit kan je namelijk op weg helpen in je onderzoek en is kan een hulpmiddel zijn om te bepalen in welke richting, regio of omgeving je verder kan zoeken. In mijn geval loopt het spoor 'vast' in de tijdsperiode 1647 - 1685. Wilt u lezen wat er in die tijdsperiode (de 17e eeuw) in de 'Republiek der Verenigde Nederlanden' gaande was, klik dan op de kleine historische uiteenzetting die ik voor de website heb gemaakt.


Onderzoek heraldiek:

Wapens op een rij

Wilt u zien wat de laatste stand van het heraldisch onderzoek is, klik dan op 'Familieheraldiek' in het menu Genealogische gegevens.


Onderzoek familienaam:

Onderzoek naar de betekenis van de naam Geel (etymologie) heeft de volgende mogelijke betekenissen opgeleverd:

1) geel [werpnet] {1852} samengetrokken uit gedel < oudfrans guidel (frans guideau [sleepnet]), van guider [geleiden] < frankisch ∗witan [de richting zoeken] (vgl. gids).

2) geel {Germaanse oorsprong} samengesteld uit gelba (geel) met het achtervoegsel lo (hoger gelegen bosje op zandgrond)


Lopend onderzoek:

Ik heb in Zutphen onderzoek gedaan naar de doop van Cornelis Geel op 05-12-1685 te Zutphen. Uit de aantekeningen in het doopregister is terug te vinden dat Benjamin Geel en Jantje Jans de ouders van Cornelis zijn. Ook is in het register te lezen dat ze afkomstig zijn uit 'Nijmegen'. Verder is er in het archief van Zutphen niets bekend.

Onderzoek in het Provinciaal archief van de provincie Gelderland, heeft helaas niets opgeleverd.

De vrouw van Cornelis was Jacomina Geel, zij is gedoopt op 31-01-1685 te 's-gravenhage. Opvallend is dat zij van geboorte ook de achternaam Geel heeft. De ouders van Jacomina zijn Johannes Geel, gedoopt in1652 te Nijmegen en Sara Regnenrut Jong. De ouders van Johannes zijn Pieter Geel en Catharina Valckenburg.

Uit onderzoek in het gemeentearchief Nijmegen blijkt dat er in de periode tussen 1647 en 1652, vijf kinderen zijn gedoopt met de achternaam Geel.

Op 2 maart 1647 werd Jacob Geel gedoopt, zijn ouders zijn Vijt Geel en Lijssbet Roberts.

Op 11 april 1649 werd Jacomijntjen Geel gedoopt, haar ouders zijn Hans Geel en Catelijn de Phou. Getuigen waren Pieter Geel, Gerrit du Pout en Jacomijntjen Hogelant.

Op 8 december 1650 werd Catharina Geel gedoopt, haar ouders zijn Peter of Pieter Geel en Catharina Valkenburg. Getuigen waren Jacomijne Geel, Maria Valckeburg en Johannes Valckenburg.

Op 29 januari 1651 werd Maria Geel gedoopt, haar ouders zijn Hans Geel en Catrijn de Vaege. Getuigen waren Jacomijn Geel, Benjamin Geel, Pr. Van Cuijk, Jacomijn Geel en Catrina Valkenburg.

Op 4 april 1652 werd Johannes Geel gedoopt, zijn ouders zijn Peter of Pieter Geel en Catharina Valkenburg. Getuigen waren Pieter Hoefts, Benjamin Geel en Dirxken Gijberts.

Hoewel dit niet met zekerheid is vastgesteld, lijkt het erop dat hier de familieband van Cornelis Geel gedoopt op 05-12-1685 en Jacomina Geel gedoopt op 31-01-1685 is terug te vinden. Optie 1: Benjamin (de vader van Cornelis) kan als hij de broer van de vader van Jacomina was, familie in de 3e graad zijn (zijn oom). Optie 2: Ook is het mogelijk dat hij de broer van haar opa (Peter of Pieter Geel) was en zij familie in de 4e graad waren (zijn oud oom). Naar alle waarschijnlijkheid hadden Cornelis Geel en Jacomina Geel de zelfde overgrootvader of de zelfde betovergrootvader.

Grafische weergave lopend onderzoek 

Optie 1

 Stamboom lopend onderzoek met externe relaties Nijmegen 2

optie 2

Buiten de hierboven vermelde doopgegevens, zijn er verder geen gegevens in het gemeentearchief Nijmegen terug te vinden. Aan de hand van de namen van echtgenotes en getuigen, zal ik onderzoeken of daar eventuele verdere aanknopingspunten zijn om verder te komen.