Familie herhaldiek

Herhaldiek familie Geel

Op basis van de gegevens die ik in de loop der tijd heb verzameld, heb ik onderzoek gedaan in het archief van het Centraal bureau voor genealogie en heraldiek in Den Haag. Ik ben daar zes wapens tegengekomen die ooit hebben toebehoord (of nog horen) aan families met de naam Geel of daaraan zijn gerelateerd.

Het feit dat deze wapens ooit toebehoord hebben aan iemand met de naam Geel, wil nog niet zeggen dat het ook ons familiewapen is.

Een wapen mag pas gevoerd worden als het aantoonbaar toebehoort heeft aan één van onze voorouders of één van diens verwanten in mannelijke lijn. Dat is met de gevonden wapens (nog) niet het geval, zodat ik nader onderzoek zal doen of er een voorouderlijk verband of verwantschap in mannelijke lijn aantoonbaar is.

In Nederland was het altijd al toegestaan om een familiewapen te voeren. In tegenstelling tot andere landen, hoefde je daarvoor in Nederland niet van adel te zijn. Ook was het in Nederland niet noodzakelijk om een familiewapen te registreren. Door het ontbreken van een registratie, is het overigens lastig om onderzoek te doen naar familiewapens. Gelukkig zijn er in het verleden mensen geweest die de tijd en de moeite hebben genomen om een registratie bij te houden van alle familiewapens die zij in Nederland tegenkwamen. Je kunt daarbij denken aan wapens op grafzerken, grafstenen in kerken, gebrandschilderde kerkramen, schilderijen, zegelringen, lakzegels, enz. De twee belangrijkste collecties van dergelijke verzamelingen zijn afkomstig van heraldicus Muschart (1873-1955) en van de heraldici Steenkamp (1865-1955) en Damstra (1899-1982). De door mij gevonden wapens, staan geregistreerd in één van beide collecties en zijn in te zien bij het Centraal bureau voor genealogie in 's-Gravenhage.

Hieronder ziet u een overzicht van de gevonden wapens, inclusief de beschrijvingen die ik daarbij heb aangetroffen. De wapens zijn door mij zelf vervaardigd aan de hand van de gevonden beschrijvingen en afbeeldingen. De wapens zijn dus slechts mijn persoonlijke interpretatie van de beschrijvingen!

Tijdens mijn genealogisch onderzoek ben ik verschillende keren op documenten gestuit waarbij de achternaam van voorouders en verwanten in de mannelijke lijn anders zijn geschreven. Zo kwam ik in de diverse documenten de volgende schrijfwijzen tegen: "Geel", "Gheel", "Van Geel" en "Van Gheel", terwijl zij aantoonbaar deel uitmaakten van de familie Geel in mijn mannelijke lijn. Dit is overigens niet ongebruikelijk en komt vaker voor. Tijdens mijn heraldisch onderzoek ben ik gestuit op wapens die sterke overeenkomsten kennen en/of gebruikt zijn in andere wapens (huwelijk, inlijving van een wapen, enz) en waarbij een zelfde naamsverwantschap is te onderkennen als bij mijn genealogisch onderzoek. Het familiewapen Geel toont bijvoorbeeld zeer sterke gelijkenis met het familiewapen Van Gheel, dat weer is opgenomen in de kwartieren van de familiewapens van Van Geel en van Van Gheel Roëll.