Jan Carel Andries Van Gheel Roëll

Wapen Jan Carel Andries Van Gheel Roëll, wapen is bij K.B. van 25 april 1818, nr. 84, ingelijfd.

Omschrijving: gevierendeeld: I en IV in goud een staande, zwarte beer; II en III gevierendeeld: 1 en 4 in rood vijf gouden nagels, vier gerangschikt als een schuinkruis, de punten naar het midden gericht, de vijfde paalsgewijs over het snijpunt; 2 en 3 in blauw drie gouden kepers.

Helm: aanziend, geen wrong.

Helmteken: zeven struisveren, afwisseld zwart en goud, de middelste naar voren omgebogen.

Dekkleden: goud, gevoerd van zwart.

Bron 1:

CBG, Nederland's Adelsboek, jrg. , blz. 318.

Bron 2:

CBG, De Nederlandse Adel, 1989, blz. 184.

Bron 3:

CBG, Wapenboek van den Nederlandschen Adel, door J.B. Rietstap, pl. 70.

Bron 4:

CBG, Van Weleveld en Okellij, Armorial Général du Royaume des Pays-Bas, 1830.