Van Geel

Familiewapen Van Geel

Omschrijving: gevierendeeld: I en IV in rood vijf zilveren nagels (2-1-2), de buitenste vier schuinkruisgewijs geplaatst, met de koppen naar buiten, de middelste met de kop naar beneden gericht; II en III in blauw drie gouden kepers.

Hartschild: in goud een blauwe leeuw.

Ook terug te vinden in één van de vier kwartierwapens van het wapen van dhr. Hoeuft, overleden 23 juni 1712

Bron: CBG, GHS 50A34, J.M. de Lange. Wapenboeck, familiewapens, rouwborden en grafschriften, ca. 1727, blz. 1545.