Van Gheel

Familiewapen Van Gheel

Omschrijving: gedeeld: I in rood vijf ronde gouden nagels (2-1-2), de buitenste vier schuinkruisgewijs geplaatst met de koppen naar buiten gericht, de middelste omgekeerd; II in blauw drie gouden kepers.

Bron 1: CBG, GHS 50C03, Reinier van Heemskerck, Waapen boeck van adelijke en aanzienelijke famiellien in de 17 provintien van de Nederlanden. Alle uit de waapens en grafzarken en cachetten bij een versamelt en op het alphabet gesteld, blz. 69.

Wapenvoerder: Van Geel

Een van de kwartierwapens van het alliantiewapen Smissaert - Toll, overleden 27 augustus 1730, aanwezig op een rouwbord in de kerk van Rhenen.

Bron: 2

Wapenvoerder: Van Geel

Een van de kwartierwapens van het wapen van Jan Carel Smissaert, overleden 11 april 1775, aanwezig op een rouwbord in de kerk van Rhenen.

Bron: 2

Wapenvoerder: Van Gheel

Een van de kwartierwapens van het alliantiewapen Hoeufft, overleden 11 juni 1736, aanwezig op een rouwbord in de kerk van Neerlangbroek.

Bron: 2

Wapenvoerder: Van Gheel

Een van de kwartierwapens van het wapen van Van Toll, overleden 15 februari 1708, aanwezig op een rouwbord in de kerk van Culemborg.

Bron 2: CBG, GHS 50D31, M.L. van Hangest d'Yvoy. Grafschriften, rouwborden en kerkglazen in Utrecht, Holland, Gelderland en Noord-Brabant, nagetekend in de jaren 1776-1815, (blz. 62, 70, 71 en 248 volgens copie).